DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Bornholm

Op het eiland Bornholm hebben een drietal spoorlijnen gelegen. Behalve de lijn genoemd in het boekje 'JERNBANENS hvem hvad hvor' (Rønne H - Nexø Spoorlijn), waren er nog de lijnen 'Almindingen - Gudhjem Spoorlijn' en de 'Rønne H - Allinge Spoorlijn'.

Deze laatste twee lijnen werden al opgeheven voordat het boekje verscheen en staan er dus niet meer in.

De spoorwegwet van 20 maart 1918 bevatte de aanleg van nog twee verbindingen op Bornholm, t.w.: Nexø-Ibsker-Swaneke-Østermarie spoorlijn en de Gudhjem-Rø Spoorlijn. Geen van beide verbindingen is gerealiseerd.

De drie spoorlijnen die Bornholm rijk was, werden geëxploiteerd door drie verschillende spoorwegmaatschappijen. De spoorlijnen zijn op deze site weergegeven aan de hand van deze lijnen/maatschappijen.

In 1934 zijn de drie maatschappijen opgegaan in een nieuwe maatschappij, de Bornholmske Jernbaner (D.B.J.). In 1952 en 1953 werden de eerste lijnen stilgelegd en op 28 september 1968 reed de laatste officiële trein van Rønne H naar Nexø.

Van de spoorlijnen is getracht een zo compleet mogelijk overzicht te maken.

 
© WAEGH