DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Haderslev Amts Jernbaner (HAJ)

De aanleg van de amtsbanen in Haderslev Amt was, evenals de aanleg van de andere amtsbanen in Sønderjylland, een uitvloeisel van het Pruisische Kleinbahngesetz uit 1892. Deze wet poogde de ontwikkeling van spoorwegen in plattelandsgebieden te bevorderen. In de wet werden ook een vereenvoudigde exploitatie en beperkte veiligheidsvoorschriften vastgelegd.

Tot aanleg van de eerste lijn werd besloten op 28 maart 1896. De bouwwerkzaamheden begonnen op 11 juni 1897, de spoorwijdte was 1000 mm en de rails wogen 15,5 kg/m. Later werd rails toegepast van 24,39 kg/m. De eerste lijn, Haderslev-Christiansfeld, werd op 4 maart 1899 geopend. De kosten van de aanleg vielen tweemaal zo hoog uit als begroot.

Het hoofdkantoor van de Haderslev Amts Jernbaner bevond zich in Haderslev. Hier waren ook een depot en de werkplaats gevestigd.

Een belangrijk vervoer op de lijnen, dat in 1926 begon, was het transport van mergel voor grondverbetering van landbouwbedrijven.

In 1923 begon het bestuur met het maken van inventarisaties van alle lijnen met betrekking tot hun winstgevendheid. Uit deze inventarisaties bleek alleen de lijn naar Rødding winstgevend te zijn. De slechte cijfers werden mede veroorzaakt door het feit dat de lijnen waren aangelegd om zoveel mogelijk plaatsen aan te doen.

De afbouw van het spoorbedrijf begon in 1932 toen de laatse trein naar Christiansfeld reed. Één voor één werden de lijnen gesloten en op 24 juni 1939 reed de allerlaatste trein op de lijn naar Toftlund.

 
© WAEGH