DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Amtsbanerne på Als (ABA)

Het spoorwegnet op het eiland Als bestond uit een netwerk van meer dan 50 kilometer smalspoor. De aanleg geschiedde op grond van de Pruisische Kleinbahnwet van 1892. De Pruisische staat en de provincie Sleeswijk gaven aanzienlijke subsidies voor de aanleg.

De lijn werd geopend op 6 februari 1898 en deed dienst tot 28 februari 1933. Op die datum werd het treinverkeer op het hele net beëindigd, met uitzondering van het traject Sonderborg-Mommark Færge. Dit lijngedeelte werd omgespoord naar normaalspoor en deels omgelegd over een afwijkend tracé.

De normaalspoorlijn werd op 15 juni 1933 in gebruik genomen. Deze exploitatie van deze lijn werd op 27 mei 1962 stopgezet.

 
© WAEGH