DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Nyborg-Ringe-Fåborg Spoorlijn

Traject Ringe-Fåborg (RFB)
In 1878 bood de Sydfynske Jernebaneselskab aan om de spoorlijn 'Fåborg-Ringe' aan te leggen en te exploiteren. Als voorwaarde stelde de SFJ dat de kosten van de aanleg van de spoorweg voor rekening van de staat zouden komen. Bij wet van 16 juni 1879 werd vastgesteld om een spoorweg voor rekening van de staat aan te leggen van Ringe naar Fåborg Haven. In deze wet was reeds rekening gehouden met een eventuele verlenging van de lijn van Ringe naar Nyborg. De bouwwerkzaamheden begonnen in 1880 en op 1 april 1882 vond de feestelijke opening plaats. De dienst werd gestart met 3 treinen per dag in beide richtingen - maar reeds het volgende jaar werd het noodzakelijk om een vierde trein in te leggen.
Traject Nyborg-Ringe (RNB)
Het tracé van het traject Nyborg-Ringe werd in de jaren 1890/1891 formeel vastgesteld. De wet hiervoor werd op 8 mei 1894 aangenomen. De lijn werd aangelegd en vanaf de opening gehuurd en geëxploiteerd door Sydfyenske Jernbaner (SFJ). In 1896 startte de aanleg van het traject. De lijn werd geopend op 1 september 1897 met 5 treinen per dag in beide richtingen.
Sydfynske Jernebaneselskab (SFJ)
De SFJ was een maatschappij die zelf particuliere spoorlijnen bouwde en exploiteerde, maar ook voor andere maatschappijen spoorlijnen aanlegde en beheerde. De door de SFJ geëxploiteerde lijnen werden per 1 april 1949 overgenomen door de DSB. De exploitatie bleef echter in handen van de SFJ tot de opheffing van de lijnen op 27 mei 1962. Wel voerde de DSB op (een gedeelte van de) lijn nog goederenvervoer uit tot 1988.
De Nyborg-Ringe-Fåborg Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:
Lengte van het spoor in kilometers:55,9 km
Snelste verbinding in minuten:64 min

 
© WAEGH