DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Langelandsbanen

Al in 1884 werden voorstellen van de Det Sydfynske Jernbanenselskab gepresenteerd voor een spoorlijn van Rudkøbing naar Spodsbjerg. De aanvraag werd opnieuw ingediend in 1891 en in 1906. Pas in 1908 - in de wet van 27 mei van dat jaar - werd de aanleg van een spoorlijn goedgekeurd van Rudkøbing naar Bagenkop met zijlijn naar Spodsbjerg.

De opening van de lijn vond plaats op 4 oktober 1911. De volgende dag startte het reguliere gebruik van de lijn met 4 treinen per dag in beide richtingen op het traject Rudkøbing-Bagenkop en met 2 treinen per dag in beide richtingen op het traject Rudkøbing-Spodsbjerg.

Bij de aanschaf van materieel voor de spoorlijnbaan verwierf Langelandsbanen Aktieselskab de eerste motorwagen in het land. De spoorlijn is eigendom van Langelandsbanen Aktieselskab.

Het vervoer van personen en goederen op de lijnen werd beëndigd op 29 deptember 1962.

De Langelandsbanen in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers
Traject Rudkøbing-Skrøbelev-Bagenkop:29,0 km
Traject Rudkøbing-Skrøbelev-Spodsbjerg:9,0 km
Snelste verbinding in minuten
Traject Rudkøbing-Skrøbelev-Bagenkop:50 min
Traject Rudkøbing-Skrøbelev-Spodsbjerg:12 min

 
© WAEGH