DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

København-Korsør-Fredericia Spoorlijn

Traject Nyborg-Odense-Middelfart

De de eerste keer dat er serieuze plannen waren om een spoorlijn van oost naar west over het eiland aan te leggen Fyn was in 1844. De lijn werd gezien als een onderdeel van de lijn van København-Korsør-Nyborg-Odense-Assens met een veerverbinding naar Schleswig. De plannen werden op 8 juni 1844 aan de koning voorgelegd met het verzoek om concessies voor de spoorweg te verlenen. De koning gaf de plannen ter beoordeling door aan de Koninklijke Spoorwegcommissie. Op 2 juli 1844 werd door de commissie al om nadere informatie over budget en ontwerp van de spoorlijn gevraagd.

In de wet van 15 februari 1857 werd de aanleg van de spoor van Nyborg via Odense naar Lillebælt goedgekeurd. Er was echter niemand die de concessie wilde hebben en de plannen verdwenen in een bureaula.

Op 10 maart 1861 werd opnieuw een wet aangenomen voor een spooorlijn van Nyborg via Odense naar Middelfart. Bij Middelfart moest een verbinding worden gemaakt naar Snoghøj op Jylland d.m.v. een veerboot. Om militair/strategische veranderde dit plan in een verbinding tussen Strib en Fredericia met een stoomveerpont.

De oorlog in 1864 vertraagde de bouw van het spoor, dat voor het eerst in gebruik werd genomen op 7 september 1865. Het lijn gedeelte Middelfart-Strib werd op 1 november 1866 geopend. Op 19 maart 1872 werd de eerste stoomveerpont voor treinen in Denemarken in gebruik genomen tussen Strib en Fredericia.

Na gereedkomen van de Lillebæltsbrug in 1935 was er een directe spoorverbing met Fredericia en werd het spoorveer opgeheven. Tegelijkertijd werden de oude stations van zowel Middelfart als Fredericia gesloten en vervangen door nieuwe.

Lengte van het spoor in kilometers:79,0 km
Snelste verbinding in minuten:p.m. min

 
© WAEGH