DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Odense-Kerteminde-Martofte Spoorlijn

Traject Odense-Kerteminde-Dalby

In de wet van 8 mei 1894, waarin een aantal particuliere spoorwegen was opgenomen, werd ook de aanleg van een spoorlijn van Kerteminde-Haven naar Odense of naar het station van Ullerslev. Eventueel kon de lijn worden verlengd van Kerteminde naar Dalby. De concessie voor het traject van Kerteminde naar Odense werd afgegeven op 6 mei 1896. Op de 22 april 1897 werd de concessie uitgebreid met een velenging van de lijn van Kerteminde naar Dalby. De aanleg begon in het voorjaar van 1898 en op 4 april 1900 vond de feestelijke ingebruikname plaats. Regelmatige verkeer op de lijn begon de volgende dag met 4 treinen per dag in beide richtingen.

Traject Dalby-Martofte

De wet voor de aanleg van de spoorlijn van Dalby naar Martofte werd aangenomen op 27 mei 1908, en de concessie werd op 29 maart 1913 ingebracht in de Odense- Kerteminde-Dalby Spoorwegmaatschappij. De aanleg begon in de zomer van 1913, en op 25 februari 1914 vond de ingebruikname plaats. Het regelmatige verkeer begon de volgende dag met 4 treinen per dag in beide richtingen. Op hetzelfde moment veranderde de spoorwegmaatschappij haar naam in Odense-Kerteminde-Martofte Spoorwegmaatschappij, die tot haar opheffing eigenaar was van de spoorlijn.

Het vervoer van personen en goederen op de lijnen werd beëndigd op 31 maart 1966.

Het traject Odense-Kerteminde-Martofte in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:35,6 km
Snelste verbinding in minuten:68 min

 
© WAEGH