DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Svendborg-Fåborg Spoorlijn (SFB)

De Fåborg-Svendborg Spoorwegmaatschappij kreeg door de wet van 27 mei 1908 de concessie voor de aanleg en exploitatie van Svendborg-Fåborg Spoorweg per 15 juni 1914. Vervolgens werd de bouw van lijn gestart, die in de herfst van 1916 werd voltooid. Het lijngedeelte Svendborg-Katterød (26.14 km) werd nieuw aangelegd. Het gedeelte Katterød-Fåborg (4,29 km) was het bestaande spoor van de Nyborg-Ringe-Fåborg Spoorweg dat al op 1 april 1882 was voltooid. Op 9 november 1916 werden er op de lijn inspectieritten uitgevoerd. De datum van de ingebruikneming werd vastgesteld op 24 november 1916.

De lijn werd vanaf de opening gehuurd en geëxploiteerd door Sydfyenske Jernbaner (SFJ). De SFJ was een maatschappij die zelf particuliere spoorlijnen bouwde en exploiteerde, maar ook voor andere maatschappijen spoorlijnen aanlegde en beheerde. De door de SFJ geëxploiteerde lijnen werden per 1 april 1949 overgenomen door de DSB. De exploitatie bleef echter in handen van de SFJ tot de opheffing van de lijnen op 22 Mei 1954.

In het contract met de SFJ was vastgelegd dat er niet minder dan vier treinen per dag moesten rijden in beide richtingen. Ook moest het rollend materieel kunnen worden ingezet op andere andere lijnen die door de SFJ werden geexploiteerd.

De Svendborg-Fåborg Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:30,4 km
Snelste verbinding in minuten:45 min

 
© WAEGH