DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Maribo-Torrig Spoorlijn

In 1916-17 begonnen er plannen te ontstaan voor een spoorverbinding in de lege, 'spoorloze' ruimte ten westen van de lijn Maribo en Bandholm. De opening van Nakskov-Kragenæs Spoorweg zou een van de redenen geweest kunnen zijn, omdat die spoorverbinding zonder enige twijfel een voordeel had voor middenstand in Nakskov. In die tijd was goed openbaar vervoer van groot belang voor de winkeliers.

In januari 1916 werd de burgemeester van Maribo benaderd over de mogelijkheid voor de aanleg van een spoorweg vanuit de stad in noordwestelijke richting. Reeds in februari 1916 was de financiering geregeld.

Op 20 maart 1918 werd de grote particuliere spoorweg wet van kracht en volgens deze wet verstrekte de Staat de helft van de bouwkosten, die werden geraamd op ca. 1 miljoen DKK. In 1921 werd begonnen met de bouw van de spoorweg, en op 12 april 1924 was de baan klaar en werd de spoorweg in gebruik genomen. Door de aanhoudende verliezen werd de exploitatie op 1 maart 1941 gestaakt.

De Maribo-Torrig Spoorlijn in cijfers:

Lengte van het spoor in kilometers:23,7 km
Spoorwijdte:1435 mm

 
© WAEGH