DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

(Roskilde-Køge-Næstved-)Orehoved-Nykøbing F.-Gedser Spoorlijn

Traject Orehoved-Nykøbing F.

De aanleg van de Orehoved-Nykøbing F. Spoorweg (LFJS) is gebaseerd op een concessie van Det Sjællandske Jernbaneselskab. De concessie omvatte ook de aanleg van de spoorlijn Roskilde-Køge-Næstved-Vordingborg. Het was verplicht de lijn te openen in 1873.
De concessie werd overgenomen door de Lolland-Falsterske Spoorweg, die ook de aanleg van de lijn voor haar rekening nam. De opening van de lijn vond plaats op 22 augustus 1872. Op 1 januari 1893 werd de exploitatie van de spoorlijn overgenomen door de DSB. De LFJS bleef de formele eigenaar van de lijn tot 1952.
Op 15 januari 1884 werd Orehoved bereikt na de aanleg van de 182 meterlange brug over de Masnedsund van Vordingborg naar Masnedø en de ingebruikname van de van de spoorveerboot tussen Masnedø-Orehoved. De veerboot werd in 1937 vervangen door de Storstrømbrug.

Traject Nykøbing F.-Gedser

Nykøbing F.-Gedser Spoorweg werd geopend op 1 juli 1886. De lijn werd aangelegd om een betere en meer efficiënte verbinding te maken naar het zuiden. Vanuit Gedser werd met een veerboot de verbinding met Duitsland (Warnemünde) onderhouden. De maatschappij had eigen materieel, maar werd samen met de andere lijnen van de Lolland-Falsterske Spoorweg geëxploiteerd, totdat de DSB de spoorlijn overnam in 1893. De lijn werd gesloten op 14 december 2009.

De (Næstved-)Orehoved-Nykøbing F.-Gedser Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:
Lengte van het spoor in kilometers:45,2 km
Spoorbreedte:1435 mm

 
© WAEGH