DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Rødby Færge-Nykøbing F

Het traject Rødby Færge-Nykøbing F is een onderdeel van de Fugleflugtslinien (Vogelvluchtlijn) en werd op 14 mei 1963 ingebruikgenomen. Het traject vormt een schakel in de doorgaande verbinding die loopt van Hamburg via Lübeck, Puttgarden, Rødby Havn, Nykøbing F, København naar Helsingør. Het lijngedeelte Rødby Havn-Nykøbing F werd, evenals de stations Rødby Færge en Nykøbing F nieuw gebouwd. De Fugleflugtslinien bestaat behalve uit een spoorverbinding ook uit een wegverbinding.

Bij de opening werden op de verbinding zowel goederen als passagiers vervoerd. Het goederenvervoer per spoor via deze trein-veer-trein verbinding is volledig gestaakt in 1997, toen de vaste oeververbinding over de Grote Belt tot stand kwam. Het grote rangeerterrein bij Rødby Havn ligt er sindsdien verlaten bij.

Het enige passagiersvervoer dat (sinds december 2007) plaatsvindt is de Deens-Duitse ICE verbinding (1 x per dag) en de EC verbinding (2 x per dag).


 
© WAEGH