DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Århus-Ryomgård-Grenå Spoorlijn

De interesse voor een spoorverbinding van Aarhus naar het oosten was zo groot dat beleggers omstreeks 1873 zonder problemen intekenden voor 1 miljoen kronen in het project. In de wet van 4 mei 1875 werd bepaald dat het spoor volledig operationeel moest zijn vóór 1 oktober 1879. De concessie werd verleend aan de Århus-Ryomgård spoorwegmaatschappij.

De bouw van de spoorlijn vorderde snel zodat het mogelijk was de lijn per 1 december 1877, zonder grote feestelijkheden, in gebruik te nemen.

Evenals de Grenåspoorlijn kwam deze lijn in ook in ernstige financiële moeilijkheden, wat ertoe heeft geleid dat de staat bij de wet van 18 februari 1881 de lijn overnam. De aandeelhouders leden daarbij een zwaar verlies dat ongeveer de helft van het maatschappelijk kapitaal bedroeg.

Århus-Ryomgård-Grenå Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:69 km
Snelste verbinding:87 min
Spoorwijdte:1.435 mm

 
© WAEGH