DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Mariager-Fårup-Viborg Spoorlijn

Sinds 1905 waren er verschillende keren plannen gemaakt voor een spoorverbinding tussen Mariager en Viborg, maar de definitieve wet verscheen pas op 20 maart 1918.

De concessie werd uitgegeven op 16 augustus 1919

In 1922 werd met de bouw begonnen en uiteindelijk kon op 28 juni 1927 de ingebruikneming plaatsvinden. Regulier verkeer op de lijn begon op 1 juli 1927.

De spoorlijn was eigendom van Mariager-Faarup Jernbane A/S en Viborg-Faarup Jernbane A/S

Mariager-Fårup-Viborg Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:58,7 km
Snelste verbinding:95 min
Aantal personeelsleden:25
Spoorwijdte:1.435 mm

 
© WAEGH