DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Ringkøbing-Holstebro Spoorlijn

Traject Ringkøbing-Nørre Omme

In tegenstelling tot de voorgeschiedenis van veel andere spoorlijnen, lijkt de lokale voorbereiding van dit traject van zeer korte duur te zijn geweest. De wet van 27 mei 1908 keurde een spoorlijn goed van Ringkøbing via Ølstrup en Brejning naar Nørre Omme en de concessie werd op 19 juni 1909 verleend. De bouwwerkzaamheden begonnen in september 1909 en op 14 november 1911 vond de feestelijke inhuldiging plaats. De volgende dag begon de reguliere exploitatie van de lijn met 3 treinen per dag in elke richting.

Traject Nørre Omme-Holstebro

Vooral in Holstebro was er grote belangstelling voor een verlenging van de Ringkøbing-Ørnhøj Spoorlijn en in 1917 werd een akkoord bereikt tussen de geïnteresseerde partijen over het tracé van de lijn. De wet voor een spoorlijn van Nørre Omme naar Holstebro dateert van 20 maart 1918, de bijbehorende concessie dateert van 24 maart 1920 De aanlegwerkzaamheden begonnen in 1922 en de inhuldiging van de lijn vond plaats op 21 augustus 1925. De privébaan was eigendom van A/S Ringkøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab en A/S Ørnhøj-Holstebro Jernbaneselskab.

Het traject Ringkøbing-Holstebro Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:54,5 km
Snelste verbinding in minuten:87 min
Locomotieven/Motorwagen:7 st


 
© WAEGH