DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Skanderborg-Skjern Spoorlijn

Traject Silkeborg-Herning

Gebaseerd op bedrijfeconomische berekeningen werd meerdere malen voorgesteld om een spoorlijn aan te leggen van Silkeborg naar Herning. Eerst en vooral ter ondersteuning van de dunbevolkte regio's in het heidelandschap. Eerst als een particulier initiatief zich aandient, komt er schot in de zaak.

Bij de wet van 23 mei 1873 werd de aanleg geregeld en de concessie werd op 29 september 1874 uitgegeven. De aanleg werd begonnen in juli 1875, en de feestelijke indienststelling vond plaats op 14 augustus 1877, met een ontbijt in Herning en een diner in Silkeborg. Het geregelde verkeer op de spoorlijn begon op 28 augustus 1877.

Snel bleek dat de hooggespannen economische verwachtingen niet overeenstemden met de werkelijkheid. Op 20 oktober 1879 werd het exploitatiecontract ontbonden en de spoorlijn werd per 1 november 1879 door de staat overgenomen. De concessiehouders leden een verlies van ongeveer 2 miljoen kronen.

De Skanderborg-Skjern Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:112 km
Snelste verbinding in minuten:125 min
Treinkilometers: personenvervoer:815.600
Treinkilometers: niet-personenvervoer:139.800

 
© WAEGH