DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Vejle-Holstebro-Struer-Thisted Spoorlijn

Traject Vejle-Give

De eerste plannen voor de aanleg van een spoorweg van Vejle naar Give dateren uit de jaren 1882-1883. Een wet voor de aanleg van de lijn werd aangenomen in 1889, maar deze wet werd al op 11 april 1890 vervangen door een nieuwe wet. De lijn moest worden aangelegd als een normaalspoorweg met een lichte bovenbouw, gelijk aan de Vemb-Lemvig spoorlijn. De consessie voor de lijn werd op 15 juni 1892 toegekend met de clausule dat de lijn geopend moest worden op uiterlijk 1 mei 1896. De aanleg startte op 1 juli 1892 en de opening van de lijn vond plaats op 2 augustus 1894, met in beide richtingen 3 treinen per dag. Op 1 april 1912 nam de staat de spoorlijn over. De lijn werd tot 30 september 1914 echter nog verhuurd aan de private spoorwegmaatschappij.

Traject Give-Herning
De wet voor de aanleg van het traject Give-Herning werd aangenomen op 27 mei 1908. In deze wet werd gelijk de overdracht van de lijn 'Vejle-Give' geregeld. De aanleg begon in 1911 en werd voltooid in het najaar van 1913. Het eerste regelmatige vervoer op deze lijn vond plaat op 1 januari 1914.

De Vejle-Holstebro(-Struer-Thisted) Spoorlijn in cijfers:

Lengte van het spoor in kilometers:114 km
Snelste verbinding in minuten:109 min
Treinkilometers::
- personenvervoer:756.400
- niet-personenvervoer:191.600


 
© WAEGH