DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Vemb-Lemvig-Thyborøn Spoorlijn

Traject Vemb-Lemvig

Bij wet van 31 maart 1874 werd besloten tot aanleg van een spoorweg van Vemb naar de haven van Lemvig. Vanwege de economische mogelijkheden van het gebied werd gekozen voor een zo goedkoop mogelijke aanleg en exploitatie. Zo werden de stations geëxploiteerd door de plaatselijke middenstand. De ingebruikname van de spoorweg vond plaats op 20 juli 1879.

Traject Lemvig-Harboøre

Een wet tot aanleg van de spoorwegen van Lemvig naar Harboøre en van Harboøre naar Thyborøn werd aangenomen op 8 mei 1894. De concessie werd verleend op 5 mei 1897 en de dienst werd gestart op 22 juli 1899.

Traject Harboøre-Thyborøn

Het laatste deeltraject werd geopend op 1 november 1899. Door de hoge waterstanden in de Limfjorden vielen er veel treinen uit door overstroming van het baanvak. In 1921/1922 werd het spoor daarom op een ca. 1 m hoge dam (her-)aangelegd.

De Vemb-Lemvig-Thyborøn Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:37,6 km
Aantal personeelsleden in vaste dienst:35
Snelste verbinding in minuten:59 min
Stoomlocomotieven:2
Motorlocomotieven en -wagens:5

 
© WAEGH