DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Viborg-Herning Spoorlijn

De aanleg van de spoorlijn werd in de wet van 27 april 1900 vastgelegd. In een brief van de Algemene Directie van de Staatsspoorwegen uit 1903 werd erop gewezen dat het spoor niet omheind mocht worden, dat alleen telefoons gebruikt mochten worden, dat de goederen tijdens treinstops rechtstreeks van magazijn naar de goederenwagons of vice versa moesten worden vervoerd, en dat alle kaartverkooppunten door vrouwen werden beheerd.

De spoorlijn werd op 25 juni 1906 in gebruik genomen, waarbij o.a. de minister van Verkeer was aanwezig. Het reguliere verkeer begon de volgende dag met 3 treinen per dag in elke richting.

In de begindagen van de lijn heette het de 'vrouwenbaan', omdat vrouwen de kleinere haltes beheerden. Hun uniform bestond uit een wintermantel van donkerblauwe stof en een armband in witrode randen, geweven met een windmolen met een kroon.

Inmiddels kende de baan een veel grotere vervoersomvang dan werd verwacht, o.a. wegens mergeltransporten. Na verloop van 3 jaar werden de vrouwen vervangen door stationschefs, terwijl de lijn werd uitgerust met een telegraaf.

De Viborg-Herning Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:48 km
Snelste verbinding in minuten:66 min
Treinkilometers::
- personenvervoer:216.700
- niet-personenvervoer:32.000

 
© WAEGH