DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Langå-Viborg-Skive-Struer Spoorlijn

Traject Viborg-Skive

Volgens de concessie moest dit traject voor 1 juli 1864 gereed zijn, maar door het uitbreken van de oorlog werd het gehele spoorwegnet ter beschikking gesteld van het leger, waardoor ontbrekende belangrijke trajecten zo snel mogelijk werden afgemaakt. De verbinding tussen Viborg en Skive werd zo versneld, dat de eerste trein al op 12 maart kon vertrekken. De trein vervoerde o.a. telegraafapparatuur voor de stations en het personeel om de komst van het leger voor te bereiden. Het laatste militaire transport verliet Langå op 16 maart en kwam 's avonds laat aan in Skive. Later in het jaar, op 17 oktober 1864, werd de spoorlijn Viborg-Skive voor het publiek geopend. Er vonden geen feestelijkheden plaats, ook niet omdat de baan al lang in gebruik was. Op het traject reden dagelijks twee treinen in elke richting.

Traject Skive-Struer

Zoals in de vorige paragraaf al werd vermeld, betekende het uitbreken van de oorlog in 1864 dat de spoorlijn Skive-Struer lang voor de afgesproken datum, 1 juli 1864, voltooid was. De opening van de lijn werd alleen via het publiceren van de dienstregeling in de kranten aangekondigd. De opening van de lijn zonder feestelijkheden vond plaats op 17 november 1865. Het reguliere verkeer startte met twee treinen per dag in beide richtingen.

Het traject Viborg-Skive van de Langå-Viborg-Skive-Struer Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers Viborg-Skive:30,3 km
Snelste verbinding Viborg-Skive:21 min
Lengte van het spoor in kilometers Skive-Struer :31,9 km
Snelste verbinding Skive-Struer:24 min

 
© WAEGH