DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Hjørring-Hørby Spoorlijn

In aansluiting op de aanleg van de Ålborg-Sæby-Frederikshavn Spoorweg werden de eerste plannen gesmeed voor het maken van een spoorverbinding tussen Hjørring en Sæby. Deze lijn zou moeten aansluiten op de bestaande lijn van de A.S.F. bij Hørby of Dybvad

In de spoorwegwetten van 27 mei 1908 werd de aanleg van de lijn vastgelegd en de concessie werd op 10 juni 1911 verleend. De staat subsidieerde de spoorlijn voor 50 % van de aanlegkosten. De lijn werd aangelegd in 1912/1913 en geopend op 8 november 1913. Er reden toen drie treinen per dag in beide richtingen.

De spoorlijn werd in 1939 onderdeel van de Hjørring Privatbaner.

De spoorlijn is alleen de eerste 4 jaren van haar bestaan winstgevend geweest. Daarna waren er alleen tekorten. Hoewel niet winstgevend is de lijn van groot belang geweest voor de streek. De lijn werd aangelegd door dunbevolkt gebied. Rond de stations ontwikkelden zich in de meeste gevallen behoorlijke plaatsen met economische activiteiten. In b.v. Tårs woonden bij de opening van de spoorweg 300 mensen en waren er 9 winkels. Bij het 25 jarig bestaan van de spoorlijn, in 1938, had Tårs 1000 inwoners en waren er 40 winkels.

Na een opleving van het vervoer tijdens en vlak na WO II, nam de betekenis van de lijn snel af. Het vervoer werd, ondanks enkele lokale protesten, op 31 maart 1953 gestaakt.

De Hjørring-Hørby Spoorlijn in cijfers eind jaren '50 :

Lengte van het spoor in kilometers:35 km

 
© WAEGH