DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Skagensbanen

De wet van 30 maart 1889 machtigde de regering om de exclusieve rechten te verlenen voor de aanleg en het gebruik van een spoorlijn van Frederikshavn naar Skagen. De baan zou worden gebouwd met een lichte bovenbouw en een kleinere spoorbreedte dan de nationale spoorwegen. Op 27 juni 1889 werd de concessie aan het gemeentebestuur van Skagen verleend voor een termijn van 80 jaar.

Op 24 juli 1890 vond de ingebruikname plaats met deelname van onder andere Koning Christiaan IX en kroonprins Frederik. De dag na de opening werd het reguliere verkeer gestart. De eerste dienstregeling bestond uit twee treinen in elke richting

Op 20 maart 1918 werd een wet aangenomen voor de herbouw van de spoorweg van Frederikshavn naar Skagen van smalspoor (1 m) naar normaalspoor. De 6e juni 1924 werd de gereconstrueerde baan in gebruik genomen.

De particuliere spoorweg was eigendom van A/S Skagensbanen

De Skagensbanen in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:39,7 km
Snelste verbinding in minuten:50 minuten
Aantal stoomlocomotieven:5 stuks
Aantal motorlocomotieven en -wagens:6 stuks
Aantal personeelsleden in vaste dienst:42 personen

 
© WAEGH