DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Fredericia-Esbjerg-(Struer) Spoorlijn

Traject (Vamdrup-)Lunderskov-Fredericia

Het grondwerk voor de Fredericia-Vamdruplijn was al begonnen in 1863, maar gestaakt bij het uitbreken van de oorlog in 1864. In januari 1865 werk hervat met de opdracht om de meest grote spoed te betrachten, zodat de lijn klaar zou zijn op hetzelfde moment als de Noordsleeswijkse-lijn. Op 31 oktober 1866 reed een proeftrein met technici en genodigden over het traject, en het regelmatige verkeer begon de volgende dag.

Traject (Varde-)Esbjerg-Lunderskov

Een reeks van plannen voor de aanleg van spoorwegen in Jylland werden tijdelijk opgeschort door de oorlog van 1864. Na dit rampjaar komt er een nieuwe uitdaging in beeld: de wens om een betere handelsverbinding met Engeland te creëren. Op dezelfde dag, 24 april 1868, als de wet betreffende de goedkeuring tot de aanleg van de haven van Esbjerg werd aangenomen, werd ook de wet voor de bouw van een spoorlijn vanuit Holstebro over Ringkøbing en Varde naar de haven van Esbjerg vastgesteld. Vanuit de haven van Esbjerg zou de lijn worden doorgetrokken naar een of ander punt aan de Østbanen. In 1870 werd het aansluitpunt vastgesteld op het traject Esbjerg-Lunderskov. Het proefrijden begon in september 1874, en het traject werd geopend voor regelmatige verkeer op 3 oktober 1874 met 3 'gemengde' treinen per dag in elke richting

De Fredericia-Esbjerg-(Struer) Spoorlijn in cijfers:
Lengte van het spoor in kilometers: 89 km
Snelste verbinding in minuten:1 uur 32 min
 
© WAEGH