DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Sønderjylland

De regio Sønderjylland heeft een uitgebreid spoorwegnet gehad. De aanleg van deze spoorwegen is geheel verschillend van oorsprong. Er zijn spoorlijnen waarvan de aanleg werd begonnen door Denen, maar die door de Duitsers zijn voltooid. Een aantal andere lijnen zijn volledig door de Duitsers aangelegd. Weer andere lijnen werden, na de hereniging in 1920, door Denemarken nieuw aangelegd, voltooid of omgespoord. Veel onrendabele lijnen werden nog voor de Tweede Wereldoorlog gesloten, eerst voor het personenvervoer, en later ook voor het goederenvervoer.

Rond Haderslev en Åbenrå, en op het eiland Als hebben uitgestrekte smalspoornetwerken gelegen. Behalve de stations en omgespoorde trajecten is daar niet veel van terug te vinden. Op deze site zult u wel een paar foto's van stations van deze Amtsbanen tegenkomen. Een overzicht van deze stations per lijn valt buiten het kader van deze site.

Hoewel in dit hoofdstuk de spoorlijnen in deze regio worden getoond, komt het ook voor dat lijnen over de grenzen van dit gebied heengaan. Getracht is om die lijnen in de regio te plaatsen waar het langste deel van het traject gelegen is.

Onder het kopje Diversen vindt u nog wat 'losse' stations.

 
© WAEGH