DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Fredericia-Padborg Spoorlijn

Traject Fredericia-Vamdrup

Het grondwerk voor de Fredericia-Vamdruplijn was al begonnen in 1863, maar gestaakt bij het uitbreken van de oorlog in 1864. In januari 1865 werk hervat met de opdracht om de meest grote spoed te betrachten, zodat de lijn klaar zou zijn op hetzelfde moment als de Noordsleeswijkse-lijn. Op 31 oktober 1866 reed een proeftrein met technici en genodigden het traject, en het regelmatige verkeer begon de volgende dag. Het station Vamdrup werd gebouwd van hout als een tijdelijke voorziening, in de hoop op een spoedige verplaatsing van de landgrens. Het gebouw is er niet in geslaagd om de grenzen verlegd te zien worden, het brandde af in 1911

Traject Flensborg-Vamdrup

De Engelse firma Peto, Brassey, Betts had in 1862 een concessie ontvangen voor de aanleg van een spoorwegverbinding tussen Flensburg en Vamdrup. Het werk vorderde zo snel dat reeds op 15 April 1864 -3 dagen vóór de bestorming van Dybbøl- het traject Flensburg-Rødekro kon worden geopend. Het traject Rødekro-Vojens was ook ver gevorderd en werd onder druk van de Duitsers versneld aangelegd, zodat het traject kon worden geopend op 1 oktober 1864, dus vóór de definitieve vrede 30 oktober 1864

De lijn Farris-Vojens werd geopend 1 november 1866, dezelfde dag als het traject Fredericia-Vamdrup-Farris werd geopend vanaf de Deense kant. De treindienst en het onderhoud van de Vamdrup-Farrislijn werden uitgevoerd door de Duitse Spoorwegen, totdat de Deense Spoorwegen het onderhoud overnamen op 1 december 1868. De Duitse treindienst van en naar Vamdrup duurde tot hereniging 1920. Met de voltooiïng van Fredericia-Flensburglijn lijn was de verbinding van Kopenhagen met het zuidelijke buitenland via Fredericia eindelijk voor elkaar. Reizigers die vertrokken uit Kopenhagen om 6.00 uur in de ochtend, kwamen aan in Hamburg-Altona om 21.30 uur.

De Fredericia-Padborg Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:
Lengte van het spoor in kilometers:109,5 km
Snelste verbinding in minuten:103,0 min
 
© WAEGH