DENEMARKEN OP HET SPOOR

niks

Sønderborg-Mommark Spoorlijn

Onmiddellijk na de hereniging van 1920, werd een Commissie opgericht om de mogelijkheden tot verbetering van de situatie van de spoorwegen in Sønderjylland te onderzoeken.

In het verslag van de Commissie van 29 november 1922, werd onder meer de aanbeveling gedaan om een brug over de Alssund voor het weg- en spoorwegvervoer te bouwen. Tevens werd geadviseerd om een normaalspoorlijn aan te leggen van Sønderborg naar Mommark over het tracé van de gesloten smalspoorlijn.

De staat nam op 28 februari 1933 de smalspoorlijn over en de herbouwde spoorlijn werd op 15 juni 1933 geopend.

De brug, de 'Kong Cristian de Xe brug', over de Alssund was reeds in op 7 oktober 1930 in gebruik genomen.

De Sønderborg-Mommark Spoorlijn in cijfers eind jaren '50:

Lengte van het spoor in kilometers:19,9 km
Snelste verbinding in minuten:38,0 min
 
© WAEGH